Hoe vorm je futur simple?

hoe vorm je futur simple

Inhoudsopgave artikel

In deze sectie gaan we dieper in op een van de belangrijkste aspecten van de Franse grammatica: de futur simple. Als je Frans wilt spreken en schrijven op een gevorderd niveau, dan is het cruciaal om deze toekomende tijd te beheersen. We behandelen hier de vorming van de futur simple, zodat je deze correct kunt gebruiken in je voorspellingen en plannen voor de toekomst.

De futur simple is een van de basisvaardigheden voor iedereen die deze prachtige taal wil leren. In deze sectie zullen we het hebben over de regels en technieken van de futur simple vormen en de vervoeging van de werkwoorden. We zullen ook enkele handige tips delen om de futur simple correct te gebruiken.

Leer hoe je futur simple vormt vandaag nog! Het is niet alleen belangrijk voor je professionele en persoonlijke leven in Frankrijk, maar het zal je verbazingwekkende nieuwe mogelijkheden bieden voor communicatie en expressie.

Werkwoorden in futur simple

In de futur simple worden werkwoorden vervoegd op basis van hun infinitiefvorm. Dit betekent dat de uitgangen van de werkwoorden afhankelijk zijn van hun infinitief. Over het algemeen zijn er drie soorten werkwoorden: er zijn werkwoorden op -er, -ir en -re.

Bij werkwoorden op -er wordt er simpelweg een uitgang aan toegevoegd, bijvoorbeeld ‘parler’ wordt ‘parler-ai’. Bij werkwoorden op -ir wordt de uitgang ‘-ir’ verwijderd en vervangen door de juiste uitgang, bijvoorbeeld ‘finir’ wordt ‘finir-ai’. Bij werkwoorden op -re wordt de uitgang ‘-re’ vervangen door ‘ai’, bijvoorbeeld ‘rendre’ wordt ‘rendrai’.

Specifieke regels

Er zijn echter enkele specifieke regels die gelden voor bepaalde werkwoorden in de futur simple. Zo wordt bijvoorbeeld bij het werkwoord ‘aller’ de stam van het werkwoord ‘ir-‘ en wordt er dan simpelweg een uitgang aan toegevoegd, bijvoorbeeld ‘j’irai’. Bij het werkwoord ‘être’ wordt de stam ‘ser-‘ gebruikt, bijvoorbeeld ‘je serai’. Het werkwoord ‘avoir’ wordt vervoegd als ‘j’aurai’.

Vervoeging van futur simple

Als je de futur simple wilt vormen, moet je weten welk type werkwoord je gebruikt. Over het algemeen worden werkwoorden in drie groepen verdeeld: werkwoorden die op -er eindigen, werkwoorden die op -ir eindigen en werkwoorden die onregelmatig zijn. Voor elk type werkwoord zijn er specifieke regels en uitzonderingen die je moet kennen om de futur simple correct te kunnen vormen.

Voor werkwoorden die op -er eindigen, wordt de futur simple als volgt gevormd: neem de infinitief (het hele werkwoord) en voeg de uitgangen -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont toe. Bijvoorbeeld:

“Parler” (spreken) wordt “Je parlerai” (ik zal spreken).

Voor werkwoorden die op -ir eindigen, wordt de futur simple op een vergelijkbare manier gevormd: neem de infinitief en voeg de uitgangen -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont toe. Let echter op de spelling van de stam (het werkwoord zonder -ir) in de derde persoon enkelvoud (hij/zij): werkwoorden die eindigen op -oir, -re of -ir (behalve venir) verliezen de laatste letter van de stam in de derde persoon enkelvoud. Bijvoorbeeld:

“Finir” (afmaken) wordt “Il finira” (hij zal afmaken), maar “Revenir” (terugkomen) wordt “Il reviendra” (hij zal terugkomen).

Onregelmatige werkwoorden hebben geen vaste regels voor de futur simple-vorming en moeten apart worden geleerd. Gelukkig zijn er maar een paar onregelmatige werkwoorden, en kunnen ze gemakkelijk worden onthouden met behulp van oefeningen en voorbeelden.

Als je meer wilt weten over de vorming van de futur simple, raadpleeg dan Section 2 en Section 4 voor meer informatie.

Gebruik van futur simple

De futur simple wordt gebruikt om over een toekomstige gebeurtenis te spreken die waarschijnlijk zal plaatsvinden. In de meeste gevallen wordt deze tijdsvorm vertaald naar het Nederlands als ‘zal’ of ‘zullen’. Bijvoorbeeld:

Jean zal morgen naar Parijs reizen voor werk.

Er zijn echter situaties waarin de futur proche (‘gaan’ + infinitief) of de futur antérieur (futur simple van ‘avoir’ of ‘être’ + voltooid deelwoord) geschikter is.

Om de futur simple correct te gebruiken, is het belangrijk om te weten welke werkwoorden regelmatig zijn en welke onregelmatig, evenals welke vervoegingsregels er gelden.

tips futur simple

Tips voor het gebruik van futur simple

 • Gebruik de futur simple om over toekomstige gebeurtenissen te spreken waarvan je zeker weet dat ze zullen plaatsvinden.
 • Vermijd gebruik van de futur simple voor speculatieve of denkbeeldige scenario’s. Gebruik hiervoor de conditionnel.
 • Als je twijfelt tussen de futur proche en de futur simple, kies dan voor de futur proche. Dit wordt vaak gebruikt in informele gesprekken om de toekomst te benadrukken.
 • Maak snelheid en behendigheid bij de toepassing van de verschillende toekomstige tijden je doel, want in het Frans wordt vaak afgeweken van de meer letterlijke Nederlandse vertalingen.
 • Vergeet niet om het correcte werkwoord te kiezen en de basisvorm te gebruiken wanneer je nieuwe zinnen maakt.

Met deze tips kun je de futur simple op de juiste manier toepassen in verschillende situaties.

Voorbeelden van futur simple

Om de futur simple beter te begrijpen en correct toe te passen, zullen we enkele voorbeelden geven van zinnen waarin deze tijdsvorm wordt gebruikt.

Stel je voor dat je binnenkort op vakantie gaat naar Parijs. Je zou kunnen zeggen: “Ik zal de Eiffeltoren bezoeken.” In het Frans zou deze zin luiden: “Je visiterai la Tour Eiffel.” Merk op dat je het werkwoord “visiterai” (zal bezoeken) gebruikt om aan te geven dat iets in de toekomst zal gebeuren.

Nog een voorbeeld: “Je zult je diploma halen volgend jaar.” In het Frans zou dit vertaald worden als “Tu obtiendras ton diplôme l’année prochaine.” Hier wordt wederom de futur simple gebruikt om aan te geven dat een gebeurtenis in de toekomst zal plaatsvinden.

Door te oefenen met verschillende voorbeelden van de futur simple, kun je vertrouwd raken met de vorming en het correcte gebruik van deze tijdsvorm.

Oefeningen met futur simple

Om je kennis en begrip van de futur simple verder te ontwikkelen, is het belangrijk om te oefenen met deze tijdsvorm. Door regelmatig te oefenen, zul je snel vertrouwder worden met de vorming en het gebruik van de futur simple.

Er zijn verschillende oefeningen beschikbaar waarmee je kunt oefenen met de futur simple. Zo zijn er oefeningen waarbij je de correcte vorm van werkwoorden moet invullen en oefeningen waarbij je zinnen moet vertalen naar de futur simple.

Probeer de oefeningen langzaam en zorgvuldig te maken. Zo kun je de regels en uitzonderingen van de futur simple goed onder de knie krijgen. Hieronder vind je enkele online bronnen waar je oefeningen kunt doen:

 • Frans Zelf Sprekend
 • Frans Zelf Sprekend (algemene oefeningen op alle tijden)
 • Le Web Pédagogique

Door regelmatig te oefenen, zul je al snel merken dat je meer vertrouwen krijgt in het gebruik van de futur simple. Dat is niet alleen nuttig voor je Franse vaardigheden, maar kan ook een boost zijn voor je zelfvertrouwen. Succes met oefenen!

Speciale gevallen in futur simple

Hoewel de regels voor de vorming van futur simple in de meeste gevallen vrij standaard zijn, zijn er enkele speciale gevallen waarbij de regels veranderen. Een van deze gevallen is bijvoorbeeld werkwoorden die eindigen op een ‘re’. In deze gevallen wordt de ‘e’ weggelaten voordat de uitgang wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld:

Je finirai mon travail demain. (I will finish my work tomorrow.)

Een ander speciaal geval is het werkwoord ‘aller’, wat een onregelmatige vorm heeft in de futur simple. Het werkwoord ‘aller’ wordt als volgt vervoegd:

J’irai

Tu iras

Il/elle/on ira

Nous irons

Vous irez

Ils/elles iront

Het is belangrijk om deze speciale gevallen te kennen en te begrijpen om correcte zinnen te kunnen vormen in de futur simple.

futur simple vormen

Wanneer futur simple gebruiken?

De futur simple wordt gebruikt om acties of gebeurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden, uit te drukken. Het wordt vaak gebruikt om hetzelfde idee uit te drukken als het Engelse “will” of “shall”.

Een van de meest voorkomende gevallen waarin de futur simple wordt gebruikt, is het uitdrukken van een voorspelling of een toekomstige gebeurtenis. Bijvoorbeeld: “Il fera beau demain” (Het zal morgen mooi weer zijn).

Daarnaast wordt de futur simple ook gebruikt in situaties waarin iets beloofd wordt of een voornemen wordt uitgesproken. Bijvoorbeeld: “Je te dirai la vérité” (Ik zal je de waarheid vertellen).

Het is belangrijk op te merken dat de futur simple niet altijd de beste keuze is bij het uitdrukken van een toekomstige actie. In sommige gevallen kan het passender zijn om een andere tijdsvorm te gebruiken, zoals de futur proche of de futur antérieur. Hier zijn enkele tips:

 • Gebruik de futur proche wanneer een gebeurtenis binnenkort zal plaatsvinden of wanneer het nog niet helemaal zeker is of de actie zal plaatsvinden (bijvoorbeeld: “Je vais voir un film ce soir” – Ik ga vanavond een film kijken).
 • Gebruik de futur antérieur om aan te geven dat een actie in de toekomst wordt voltooid vóór een andere toekomstige actie (bijvoorbeeld: “Demain, j’aurai fini mon livre” – Morgen zal ik mijn boek af hebben).

Veelgestelde vragen over futur simple

Als je nog steeds vragen hebt over de futur simple, bekijk dan deze veelgestelde vragen om je een beter begrip te geven:

Wat is futur simple?

Futur simple is een Franse tijdsvorm die gebruikt wordt om een actie of gebeurtenis in de toekomst uit te drukken. Het wordt over het algemeen gevormd door de infinitief van het werkwoord te nemen en daar specifieke uitgangen aan toe te voegen.

Hoe vorm je futur simple?

Om de futur simple te vormen in het Frans, neem je de infinitief van het werkwoord en voeg je de juiste uitgangen toe afhankelijk van het onderwerp van de zin. Raadpleeg sectie 1 en 3 voor uitgebreidere uitleg.

Wanneer gebruik je futur simple?

Futur simple wordt voornamelijk gebruikt om een actie of gebeurtenis in de toekomst uit te drukken. Het kan ook worden gebruikt om een voorspelling te doen of om een actie of gebeurtenis als voltooid te beschouwen in de toekomst. Raadpleeg sectie 4 en 8 voor meer informatie en tips.

Zijn er uitzonderingen bij de vorming van de futur simple?

Ja, er zijn enkele werkwoorden die een onregelmatige vorm hebben in de futur simple, zoals avoir (zullen hebben) en être (zullen zijn). Raadpleeg sectie 7 voor meer informatie over deze speciale gevallen.

Hoe kan ik mijn kennis en vaardigheden in de futur simple verbeteren?

Er zijn verschillende manieren om je vaardigheden in de futur simple te oefenen en verbeteren. Probeer meer te lezen en te luisteren naar de Franse taal om je blootstelling aan deze tijdsvorm te vergroten. Raadpleeg sectie 6 en 12 voor enkele praktische oefeningen en online bronnen.

Praktische tips voor het gebruik van futur simple

Om de futur simple correct te gebruiken, zijn er enkele praktische tips die je kan toepassen. Hieronder hebben we een aantal van deze tips voor jou opgesomd.

Tip 1: Oefening baart kunst

Oefen met verschillende werkwoorden en zinnen om de vervoeging en het gebruik van futur simple onder de knie te krijgen. Op die manier zal je meer vertrouwen hebben in het spreken en schrijven van deze tijdsvorm.

Tip 2: Gebruik futur simple in specifieke situaties

Het is belangrijk om te onthouden dat de futur simple in bepaalde situaties wordt gebruikt. Bijvoorbeeld bij voorspellingen, beloftes of voornemens voor de toekomst. Probeer deze situaties te herkennen en de futur simple te gebruiken wanneer het gepast is.

Tip 3: Let op de uitzonderingen

Net zoals bij elke Franse tijdsvorm, zijn er ook enkele uitzonderingen bij de futur simple. Let goed op de vorming en toepassing van deze uitzonderingen om de futur simple correct te kunnen gebruiken.

Tip 4: Lees en luister naar Franse teksten

Door veel te lezen en te luisteren naar Franse teksten, zal je meer vertrouwd raken met de futur simple en hoe deze wordt gebruikt. Luister naar Franse muziek en kijk Franse films om je taalvaardigheden te verbeteren.

Tip 5: Maak gebruik van online bronnen

Er zijn veel online bronnen beschikbaar waarmee je je vaardigheden in de futur simple kunt verbeteren. Maak gebruik van quizzen, oefeningen en andere online hulpmiddelen om je kennis van de futur simple te vergroten.

Extra informatie over futur simple

Als je de basisprincipes van de futur simple al onder de knie hebt, is het tijd om je verdiepen in de grammaticale aspecten en vorming van deze tijdsvorm. Hierdoor krijg je een nog beter begrip van hoe je de futur simple correct kunt gebruiken.

Een handige tip is om de regels voor de vorming van de futur simple goed te memoriseren, zodat je ze altijd paraat hebt wanneer je deze tijdsvorm wilt toepassen. Houd er rekening mee dat er enkele bijzondere gevallen zijn bij de vervoeging van de futur simple, zoals werkwoorden die een klinkerverandering ondergaan.

Om de juiste werkwoordsvorm te kiezen, moet je ook rekening houden met het onderwerp en de context van de zin. Daarnaast wordt de futur simple vaak gebruikt in samenvattende zinnen en voorspellingen, maar ook bij het uitdrukken van wensen en verlangens.

Als je nog meer wilt weten over de futur simple in het Frans, kun je online bronnen en oefeningen raadplegen om je kennis verder te ontwikkelen. Op die manier kun je je vaardigheden in de futur simple verbeteren en de juiste werkwoordsvorm in elke situatie correct gebruiken.

Online bronnen en oefeningen voor futur simple

Als je je kennis van de futur simple verder wilt ontwikkelen, zijn er tal van handige online bronnen en oefeningen beschikbaar. Hieronder hebben we enkele suggesties voor je op een rijtje gezet:

 • Op Le Point du FLE vind je een overzicht van lessen en oefeningen gericht op het gebruik van de futur simple.
 • Op Franse-grammatica.nl wordt de vorming en het gebruik van de futur simple helder uitgelegd.
 • Op Lalaa.fr kun je verschillende soorten oefeningen doen om je kennis van de futur simple te testen.
 • Op Bonjourdefrance.nl vind je een uitgebreide uitleg van de futur simple met oefeningen en antwoorden.

Door regelmatig te oefenen met deze bronnen en oefeningen kun je je vaardigheden in de futur simple verder ontwikkelen en je begrip van deze tijdsvorm vergroten. Blijf ook niet bang om vragen te stellen aan je docent of medeleerlingen als je ergens niet uitkomt!

FAQ

Hoe vorm je futur simple?

Futur simple wordt gevormd door het hele werkwoord te nemen en daarachter de juiste uitgang toe te voegen, afhankelijk van het onderwerp. Bij regelmatige werkwoorden wordt de uitgang -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont toegevoegd aan de stam van het werkwoord. Bij onregelmatige werkwoorden zijn er enkele specifieke vormingsregels die moeten worden toegepast.

Welke werkwoorden worden gebruikt in futur simple?

In futur simple kunnen alle Franse werkwoorden worden gebruikt. Het is belangrijk om te weten hoe elk werkwoord vervoegd moet worden in futur simple om de juiste vorm te kunnen gebruiken.

Wat zijn de regels voor de vervoeging van futur simple?

De vervoeging van futur simple hangt af van het type werkwoord. Regelmatige werkwoorden volgen een specifiek patroon van uitgangen, terwijl onregelmatige werkwoorden enkele specifieke regels hebben voor de vorming van futur simple.

Wat is het gebruik van futur simple?

Futur simple wordt gebruikt om toekomstige acties of gebeurtenissen uit te drukken. Het kan ook gebruikt worden om aannames, voorspellingen, beloften en verzoeken uit te drukken.

Kun je enkele voorbeelden geven van futur simple?

Natuurlijk! Hier zijn enkele voorbeelden van zinnen met futur simple:
– Je partirai demain. (Ik zal morgen vertrekken.)
– Ils seront là ce soir. (Ze zullen er vanavond zijn.)
– J’aurai fini mon travail plus tard. (Ik zal mijn werk later af hebben.)

Welke oefeningen kan ik doen om futur simple te oefenen?

Er zijn verschillende oefeningen beschikbaar om je te helpen bij het oefenen en begrijpen van futur simple. Je kunt online oefeningen vinden waarin je werkwoorden moet vervoegen in futur simple of zinnen moet vertalen naar futur simple.

Zijn er speciale gevallen bij de vorming van futur simple?

Ja, er zijn enkele speciale gevallen bij de vorming van futur simple. Bijvoorbeeld, bij werkwoorden die eindigen op -re, wordt de uitgang weggelaten bij de eerste en tweede persoon enkelvoud. Bij werkwoorden met een stam die eindigt op een medeklinker, wordt er een extra -r toegevoegd aan de uitgangen.

Wanneer moet ik futur simple gebruiken?

Futur simple wordt gebruikt om toekomstige acties of gebeurtenissen uit te drukken. Het kan ook gebruikt worden om aannames, voorspellingen, beloften en verzoeken uit te drukken. Je moet futur simple gebruiken wanneer je over iets in de toekomst praat dat nog niet is gebeurd.

Wat zijn enkele praktische tips voor het gebruik van futur simple?

Enkele praktische tips voor het gebruik van futur simple zijn:
– Leer de vervoegingen van regelmatige en veelgebruikte onregelmatige werkwoorden in futur simple.
– Let op eventuele speciale gevallen bij de vorming van futur simple.
– Denk aan de context en de betekenis van de zin om te bepalen of futur simple passend is.
– Oefen regelmatig met het gebruik van futur simple om het onder de knie te krijgen.

Waar kan ik meer informatie vinden over futur simple?

Er zijn verschillende bronnen beschikbaar waar je meer informatie kunt vinden over futur simple. Je kunt Franse grammaticaboeken raadplegen, online grammaticawebsites bezoeken of videolessen bekijken die specifiek gaan over futur simple.

Waar kan ik online bronnen en oefeningen vinden voor futur simple?

Er zijn verschillende websites en apps beschikbaar waar je online bronnen en oefeningen kunt vinden om je kennis van futur simple te verbeteren. Enkele populaire bronnen zijn Duolingo, Memrise en Français Facile.

Deel dit artikel op je socials