Hoe vorm je de plus que parfait?

hoe vorm je de plus que parfait

Inhoudsopgave artikel

Wil je je Franse taalvaardigheid naar een hoger niveau tillen? Dan is het beheersen van de plus que parfait essentieel. Maar hoe vorm je de plus que parfait eigenlijk? In deze sectie leer je alles over de regels en vervoeging van deze Franse werkwoordstijd. We geven je een duidelijke uitleg en geven voorbeelden van de toepassing van de plus que parfait in de Franse grammatica. Ontdek alles over plus que parfait vormen, vervoeging plus que parfait, uitleg plus que parfait, grammatica plus que parfait en werkwoordstijden, en dompel jezelf onder in de Franse taal.

Wat is de plus que parfait?

De plus que parfait is een Franse werkwoordsvorm die, zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt wordt om een handeling of gebeurtenis uit het verleden te beschrijven die voorafgaat aan een andere handeling of gebeurtenis in het verleden. Deze tijd wordt vaak vertaald als de “voltooide verleden tijd” in het Nederlands. Met de plus que parfait kun je bijvoorbeeld uitdrukken wat je al gedaan had voordat iets anders in het verleden plaatsvond.

Om de plus que parfait te begrijpen en toe te passen, is het belangrijk om de grammaticale regels goed te begrijpen. In de volgende secties zullen we de vorming en toepassing van de plus que parfait behandelen.

Hoe wordt de plus que parfait gevormd?

De plus que parfait wordt gevormd door het hulpwerkwoord “avoir” of “être” in de imparfait vorm te combineren met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Het voltooid deelwoord wordt gevormd door een stam of infinitief van het werkwoord te combineren met een van de hulpwerkwoorden “avoir” of “être”. De keuze tussen “avoir” en “être” hangt af van het werkwoord dat gebruikt wordt. Sommige werkwoorden, zoals reflexieve werkwoorden, vereisen het gebruik van “être”.

Om de plus que parfait te vormen met “avoir”, moet je het werkwoord “avoir” vervoegen in de imparfait vorm en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord toevoegen. Hieronder zie je een voorbeeld:

J’avais mangé.

In dit voorbeeld is “j’avais” het werkwoord “avoir” in de imparfait vorm en “mangé” is het voltooid deelwoord van het werkwoord “manger”. Het werkwoord “avoir” wordt vervoegd als volgt:

 • j’avais
 • tu avais
 • il/elle/on avait
 • nous avions
 • vous aviez
 • ils/elles avaient

Om de plus que parfait te vormen met “être”, moet je het werkwoord “être” vervoegen in de imparfait vorm en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord toevoegen. Hieronder zie je een voorbeeld:

Il était arrivé.

In dit voorbeeld is “était” het werkwoord “être” in de imparfait vorm en “arrivé” is het voltooid deelwoord van het werkwoord “arriver”. Het werkwoord “être” wordt vervoegd als volgt:

 • j’étais
 • tu étais
 • il/elle/on était
 • nous étions
 • vous étiez
 • ils/elles étaient

Als je twijfelt of je “avoir” of “être” moet gebruiken, kun je het beste een Franse grammaticaboek raadplegen of een leraar om hulp vragen.

plus que parfait vormen

Vervoeging van het hulpwerkwoord “avoir”

Om de plus que parfait te vormen met het hulpwerkwoord “avoir”, moet “avoir” in de imparfait vorm gebruikt worden, gevolgd door het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Hieronder vind je de vervoeging van “avoir” in de plus que parfait:

J’ai eu – Ik had gehad

Tu as eu – Jij had gehad

Il/Elle/On a eu – Hij/Zij/Men had gehad

Nous avons eu – Wij hadden gehad

Vous avez eu – Jullie hadden gehad

Ils/Elles ont eu – Zij hadden gehad

Hier zijn enkele voorbeelden van zinnen waar de plus que parfait met “avoir” wordt gebruikt:

J’avais eu assez de temps pour finir le travail avant de partir en vacances.

Nous avions eu une belle soirée tous ensemble.

Ils avaient eu des difficultés à trouver la maison.

Let op: Het voltooid deelwoord moet altijd overeenkomen met het onderwerp van de zin in geslacht en getal.

Vervoeging van het hulpwerkwoord “être”

Naast het hulpwerkwoord “avoir” kan ook “être” gebruikt worden bij de vorming van de plus que parfait. Om “être” correct te vervoegen in de plus que parfait, moet je het hulpwerkwoord in de imparfait vorm combineren met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.

Net als bij “avoir” moet je er rekening mee houden dat het voltooid deelwoord moet overeenkomen met het onderwerp van de zin in geslacht en aantal.

Hieronder staan de vervoegingen van “être” in de plus que parfait:

ik was geweest – j’étais été(e)

jij was geweest – tu étais été(e)

hij/zij/het was geweest – il/elle était été(e)

wij waren geweest – nous étions été(e)s

jullie waren geweest – vous étiez été(e)s

zij waren geweest – ils/elles étaient été(e)s

Enkele voorbeelden van zinnen met “être” in de plus que parfait:

 • J’avais été malade avant de partir en vacances. (Ik was ziek geweest voordat ik op vakantie ging.)
 • Elles étaient parties avant que nous arrivions. (Ze waren weggegaan voordat we aankwamen.)
 • Il avait été surpris par la nouvelle. (Hij was verrast geweest door het nieuws.)

Gebruik van de plus que parfait

De plus que parfait is een Franse werkwoordstijd die het mogelijk maakt om handelingen of gebeurtenissen te beschrijven die voorafgingen aan andere handelingen of gebeurtenissen in het verleden. Door deze werkwoordstijd op de juiste manier te gebruiken, kun je de Franse taal op een meer verfijnde en precieze manier spreken en schrijven.

Een van de belangrijkste gebruiken van de plus que parfait is om een handeling of gebeurtenis in het verleden te beschrijven, die plaatsvond voordat een andere handeling of gebeurtenis in het verleden plaatsvond. Bijvoorbeeld:

J’avais mangé avant de sortir. (Ik had gegeten voordat ik naar buiten ging.)

De plus que parfait kan ook gebruikt worden om te beschrijven wat er gebeurde voordat een specifieke handeling in het verleden plaatsvond:

Il avait étudié avant d’aller dormir. (Hij had gestudeerd voordat hij ging slapen.)

Door deze vorm van Franse grammatica te begrijpen, kun je de betekenis van zinnen en teksten in het Frans beter begrijpen en ervoor zorgen dat je eigen schrijven en spreken grammaticaal correct is.

Oefeningen met de plus que parfait

Om je vaardigheden in het vormen van de plus que parfait te verbeteren, hebben we enkele oefeningen voor je opgesteld. Door deze oefeningen te maken, kun je je begrip van de grammatica en werkwoordstijden in de Franse taal versterken.

Maak gebruik van de juiste vervoeging van het hulpwerkwoord “avoir” of “être” en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord om de zinnen in de plus que parfait te vormen. Probeer de zinnen zo natuurlijk mogelijk te construeren.

plus que parfait oefeningen

 1. Bijvoorbeeld: Nadat ik mijn huiswerk had gemaakt, was ik vertrokken naar de bioscoop.
 2. Bijvoorbeeld: Toen de trein aankwam op het station, hadden we onze bagage al gepakt en waren we klaar om te vertrekken.
 3. Bijvoorbeeld: Zij had de hele dag gewerkt voordat ze eindelijk rustig kon gaan zitten.
 4. Bijvoorbeeld: We hadden geen eten meer in huis toen we terugkwamen van onze vakantie.
 5. Bijvoorbeeld: Toen zij aankwam bij het station, was de trein al vertrokken.

Door te blijven oefenen met de plus que parfait, zul je deze Franse werkwoordstijd steeds beter beheersen en meer vertrouwen krijgen in het spreken en schrijven van het Frans.

Tips voor het vloeiend spreken van Frans

Om vloeiend Frans te spreken, is het belangrijk om niet alleen de grammatica en werkwoordstijden te kennen, maar ook andere aspecten van de Franse taal te begrijpen. Hier zijn enkele tips en strategieën om je taalvaardigheid in het Frans te verbeteren:

 • Maak gebruik van online bronnen zoals Franse nieuwsartikelen, podcasts en tv-programma’s om te oefenen met spreken en luisteren.
 • Oefen met het spreken van Franse zinnen en het uitspreken van moeilijke klanken door te werken met een taalpartner of tutor.
 • Lees Franse boeken en artikelen om niet alleen je vocabulaire uit te breiden, maar ook om te zien hoe zinnen en grammatica worden gebruikt in de praktijk.
 • Let op Franse uitspraak en intonatie, vooral in woorden die anders worden uitgesproken dan geschreven (zoals “millefeuille”).
 • Probeer Franstalige films en series te bekijken zonder ondertiteling om je luistervaardigheid te verbeteren en meer te leren over de Franse cultuur.

Door deze tips in de praktijk te brengen en regelmatig te oefenen, kun je je Frans aanzienlijk verbeteren en vertrouwen opbouwen in het spreken van de taal.

Samenvatting en conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt nu geleerd hoe je de plus que parfait kunt vormen, wat het precies is en hoe je het correct kunt toepassen in de Franse grammatica. Het is belangrijk om de vervoeging van de hulpwerkwoorden “avoir” en “être” goed te begrijpen en te oefenen, zodat je de plus que parfait op een natuurlijke wijze kunt toepassen.

Het begrijpen van de plus que parfait is een belangrijk onderdeel van de Franse grammatica en kan je helpen om je taalvaardigheid naar een hoger niveau te tillen. Het stelt je in staat om verhalen te vertellen over gebeurtenissen in het verleden en om complexere zinnen te vormen in het Frans.

Naast de plus que parfait zijn er natuurlijk nog veel meer werkwoordstijden en grammaticale regels in de Franse taal. Blijf dus oefenen en leren om je vaardigheden te blijven verbeteren. Hopelijk hebben deze uitleg en voorbeelden van de plus que parfait je geholpen om meer inzicht te krijgen in de Franse grammatica. Veel succes en plezier met het leren van de Franse taal!

FAQ

Hoe vorm je de plus que parfait?

De plus que parfait wordt gevormd door het hulpwerkwoord “avoir” of “être” te combineren met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Het hulpwerkwoord wordt vervoegd in de imparfait vorm en het voltooid deelwoord blijft onveranderd. Hierdoor ontstaat de plus que parfait. We geven later in dit artikel meer uitleg en voorbeelden van de vervoeging.

Wat is de plus que parfait?

De plus que parfait is een werkwoordstijd in het Frans die gebruikt wordt om een handeling of gebeurtenis uit het verleden te beschrijven die voorafgaat aan een andere handeling of gebeurtenis in het verleden. Het kan vertaald worden als de “voltooide verleden tijd” in het Nederlands.

Hoe wordt de plus que parfait gevormd?

Om de plus que parfait te vormen, wordt het hulpwerkwoord “avoir” of “être” in de imparfait vorm gecombineerd met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. De vervoeging van beide hulpwerkwoorden wordt later in dit artikel besproken, samen met voorbeelden van zinnen waarin de plus que parfait wordt gebruikt.

Wat is de vervoeging van het hulpwerkwoord “avoir”?

Hier is de vervoeging van het hulpwerkwoord “avoir” in de plus que parfait:

– J’avais eu
– Tu avais eu
– Il/Elle avait eu
– Nous avions eu
– Vous aviez eu
– Ils/Elles avaient eu

Deze vormen worden gecombineerd met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord om de plus que parfait te vormen.

Wat is de vervoeging van het hulpwerkwoord “être”?

Hier is de vervoeging van het hulpwerkwoord “être” in de plus que parfait:

– J’étais allé(e)
– Tu étais allé(e)
– Il/Elle était allé(e)
– Nous étions allé(e)s
– Vous étiez allé(e)(s)
– Ils/Elles étaient allé(e)s

Ook deze vormen worden gecombineerd met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord om de plus que parfait te vormen.

Wanneer gebruik je de plus que parfait?

De plus que parfait wordt gebruikt om gebeurtenissen of handelingen te beschrijven die voorafgingen aan een andere gebeurtenis of handeling in het verleden. Het wordt vooral gebruikt bij het vertellen van een verhaal, het beschrijven van een opeenvolging van gebeurtenissen of het uitdrukken van voorwaardelijke situaties in het verleden. Het is belangrijk om de juiste werkwoordstijd te kiezen om de chronologische volgorde van de gebeurtenissen duidelijk te maken.

Heb je oefeningen met de plus que parfait?

Ja, we bieden oefeningen aan waarbij je zinnen moet vormen met de juiste vorm van de plus que parfait. Met deze oefeningen kun je je begrip van de grammaticale regels en toepassingen van de plus que parfait versterken. Probeer de oefeningen en controleer je antwoorden om je kennis te testen.

Hoe kan ik vloeiend Frans spreken?

Naast het begrijpen van de grammaticale regels en vorming van de plus que parfait, zijn er ook andere aspecten die bijdragen aan het vloeiend spreken van Frans. Enkele tips om je taalvaardigheid te verbeteren zijn regelmatig oefenen met spreken, luisteren naar Franse media, vocabulaire en zinsstructuren uitbreiden en met Franstalige mensen communiceren. Door regelmatig te oefenen en jezelf onder te dompelen in de taal, zul je merken dat je vloeiender Frans kunt spreken.

Wat heb ik geleerd over de plus que parfait?

In deze sectie heb je geleerd hoe je de plus que parfait vormt door het hulpwerkwoord “avoir” of “être” te combineren met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. We hebben ook de vervoeging van beide hulpwerkwoorden behandeld, voorbeelden gegeven van zinnen waarin de plus que parfait wordt gebruikt en tips gegeven voor het vloeiend spreken van Frans. Door de plus que parfait te beheersen, kun je je Franse taalvaardigheid naar een hoger niveau tillen.

Deel dit artikel op je socials