Hoe vorm je de futur proche?

hoe vorm je de futur proche

Inhoudsopgave artikel

De Franse grammatica kan soms uitdagend zijn, vooral als het gaat om het vormen van verschillende tijden. Een van die tijden waar studenten vaak moeite mee hebben, is de futur proche. Hier leer je hoe je deze eenvoudige tijd kunt vormen en gebruiken om toekomstige acties uit te drukken.

De futur proche is in feite een samengestelde tijd en wordt gevormd door het combineren van het werkwoord “aller” in de tegenwoordige tijd en het infinitief van het hoofdwerkwoord. Maar hoe vorm je de futur proche nu precies? In deze sectie zullen we de verschillende stappen en regels bespreken om deze tijd correct te kunnen gebruiken en je grammatica te versterken.

We beginnen met een korte uitleg over wat de futur proche precies is en waarom deze tijd in de Franse taal zo nuttig is. Daarna gaan we dieper in op de vorming van de futur proche. We bespreken hoe het werkwoord “aller” verandert voor verschillende persoonlijke voornaamwoorden en hoe het wordt gecombineerd met het infinitief van het hoofdwerkwoord.

Vervolgens geven we uitleg over hoe de futur proche in verschillende contexten kan worden gebruikt en geven we praktische voorbeelden van deze tijd in actie. We sluiten af met enkele oefeningen om je te helpen je begrip en vaardigheden met de futur proche te versterken.

Wat is de futur proche?

De futur proche wordt gebruikt om een toekomstige actie uit te drukken die binnenkort zal plaatsvinden. Het wordt gevormd door het werkwoord “aller” in de tegenwoordige tijd te combineren met het infinitief van het hoofdwerkwoord. Futur proche is een eenvoudige Franse tijd en wordt veel gebruikt in de taal. Dus als je Frans wilt leren spreken, is het belangrijk om te begrijpen hoe je futur proche kunt vormen en gebruiken.

De futur proche is gerelateerd aan toekomstige gebeurtenissen en acties die heel dichtbij zijn. Het wordt vaak gebruikt om te beschrijven wat er binnenkort gaat gebeuren, en wordt gebruikt in plaats van de futur simple (vergelijkbaar met de Nederlandse voltooide tijd) voor snelle en korte beschrijvingen van toekomstige acties.

Belangrijk om te onthouden is dat de futur proche niet gebruikt wordt bij ver afstaande toekomstige acties of wanneer er geen concreet plan is voor de toekomstige actie. Bijvoorbeeld, “Ik zal waarschijnlijk naar Frankrijk gaan volgende zomer” zou in futur proche moeten zijn “Je vais probablement aller en France cet été”, wat impliceert dat er een concreet plan is om binnenkort naar Frankrijk te gaan.

Vorming van de futur proche

De futur proche wordt gevormd door het werkwoord “aller” in de tegenwoordige tijd te combineren met het infinitief van het hoofdwerkwoord. “Aller” verandert in persoon en getal, terwijl het hoofdwerkwoord in het infinitief blijft. Dit is een eenvoudige tijd die handig is om toekomstige acties uit te drukken. Hieronder leggen we de stappen uit om deze tijd correct te kunnen gebruiken en je kennis van de Franse grammatica te versterken.

Om te beginnen, hier is een voorbeeld:

Jean va aller à la plage demain. (Jean gaat morgen naar het strand.)

Let op hoe “aller” van vorm verandert en hoe het wordt gecombineerd met het infinitief van het werkwoord “aller”. Deze regel geldt voor de meeste werkwoorden in het Frans.

Stapsgewijze uitleg van de vorming van de futur proche

1. Ten eerste moet je weten dat het werkwoord “aller” een onregelmatig werkwoord is. Hieronder vind je de vervoeging van “aller” voor de tegenwoordige tijd:

 • Je vais (ik ga)
 • Tu vas (jij gaat)
 • Il/Elle/On va (hij/zij/het gaat)
 • Nous allons (wij gaan)
 • Vous allez (jullie gaan)
 • Ils/Elles vont (zij gaan)

2. Ten tweede moet je het infinitief van het hoofdwerkwoord vinden. Het infinitief is de onveranderlijke vorm van het werkwoord die eindigt op “er”, “ir”, of “re”. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • parler (praten)
 • finir (eindigen)
 • attendre (wachten)

3. Ten derde, voeg het infinitief toe aan de vervoegde vorm van “aller” uit stap 1. Hier is een voorbeeld:

Je vais parler à ma mère ce soir. (Ik ga vanavond met mijn moeder praten.)

Let op hoe “vais” overeenkomt met het persoonlijke voornaamwoord “je” en hoe het infinitief “parler” onveranderd blijft.

4. Ten slotte kun je ook de negatieve en vragende vormen vormen van de futur proche. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

 • Negatieve vorm: Je ne vais pas partir. (Ik ga niet weg.)
 • Vragende vorm: Est-ce que tu vas venir ? (Ga je komen?)

Met deze uitleg en voorbeelden kun je de futur proche goed vormen en toepassen in het Frans.

Vorming van de toekomende tijd voor verschillende persoonlijke voornaamwoorden

In deze sectie gaan we kijken naar de vorming van de futur proche voor verschillende persoonlijke voornaamwoorden. Zoals eerder uitgelegd, wordt de futur proche gevormd door het tegenwoordige werkwoord “aller” te combineren met het infinitief van het hoofdwerkwoord. Het werkwoord “aller” verandert in persoon en getal, terwijl het hoofdwerkwoord in het infinitief blijft.

Voor de eerste persoon enkelvoud, “ik”, is de vorming van de futur proche als volgt: “aller” wordt “vais” en het infinitief van het hoofdwerkwoord wordt erachter geplaatst. Bijvoorbeeld: “Ik ga eten” wordt “Je vais manger”.

Voor de tweede persoon enkelvoud, “jij/u”, is de vorming als volgt: “aller” wordt “vas” en het infinitief van het hoofdwerkwoord komt erachter. Bijvoorbeeld: “Jij gaat slapen” wordt “Tu vas dormir”.

Voor de derde persoon enkelvoud, “hij/zij/het”, is de vorming als volgt: “aller” wordt “va” en het infinitief van het hoofdwerkwoord komt achter “va”. Bijvoorbeeld: “Hij gaat naar de bioscoop” wordt “Il va au cinéma”.

Voor de eerste persoon meervoud, “wij”, is de vorming als volgt: “aller” wordt “allons” en het infinitief van het hoofdwerkwoord komt erachter. Bijvoorbeeld: “Wij gaan sporten” wordt “Nous allons faire du sport”.

Voor de tweede persoon meervoud, “jullie/u”, is de vorming als volgt: “aller” wordt “allez” en vervolgens komt het infinitief van het hoofdwerkwoord erachter. Bijvoorbeeld: “Jullie gaan reizen” wordt “Vous allez voyager”.

Tenslotte, voor de derde persoon meervoud, “zij”, is de vorming als volgt: “aller” wordt “vont” en vervolgens komt het infinitief van het hoofdwerkwoord erachter. Bijvoorbeeld: “Zij gaan dansen” wordt “Ils vont danser”.

vorming van de toekomende tijd

Uitleg van de futur proche

De futur proche wordt gebruikt om toekomstige acties uit te drukken die binnenkort zullen plaatsvinden. Het wordt gevormd door het werkwoord “aller” in de tegenwoordige tijd te combineren met het infinitief van het hoofdwerkwoord. Hier zijn enkele voorbeelden:

Ik ga morgen naar de markt.

Zij gaat vanavond naar de bioscoop.

Wij gaan volgende week op vakantie.

Het gebruik van de futur proche is vaak minder formeel dan andere toekomstige tijden, zoals de futur simple. Het wordt vaak gebruikt in informele situaties en gesproken Frans. Het kan ook worden gebruikt om een voorspelling te doen over de toekomst, bijvoorbeeld:

Ik denk dat het morgen gaat regenen.

De futur proche kan ook worden gebruikt in combinatie met uitdrukkingen die tijd aangeven, zoals “binnenkort”, “over een uur”, “volgende week”, enz. Hier zijn enkele voorbeelden:

Ik ga binnenkort op vakantie.

Wij gaan over een uur naar de bioscoop.

Hij gaat volgende week naar Parijs.

Met de futur proche kun je gemakkelijk en correct toekomstige acties uitdrukken in het Frans. Het is een belangrijke tijd om te begrijpen en te gebruiken in verschillende contexten.

Praktische voorbeelden van de futur proche

Nu je de vorming van de futur proche kent, laten we enkele praktische voorbeelden bekijken van hoe je deze tijd kunt gebruiken om toekomstige acties uit te drukken.

Laten we eens kijken naar een voorbeeldzin voor de eerste persoon enkelvoud:

Ik ga morgen naar de bioscoop.

Zoals je kunt zien, wordt het werkwoord “aller” gevolgd door het hoofdwerkwoord “gaan” in het infinitief. Dit drukt uit dat de spreker van plan is om morgen naar de bioscoop te gaan.

Hier is een ander voorbeeld voor de derde persoon meervoud:

Zij gaan volgende week naar Parijs.

Weer zien we dat het werkwoord “aller” verandert in overeenstemming met het onderwerp, terwijl het hoofdwerkwoord “gaan” hetzelfde blijft in het infinitief. Dit toont aan dat de groep van plan is om volgende week naar Parijs te gaan.

Door te oefenen met het gebruik van de futur proche in verschillende zinnen, zul je merken dat het gemakkelijk te gebruiken is om toekomstige acties uit te drukken. Gebruik deze tijd in je eigen gesprekken en schrijven om je Frans te verbeteren en je grammatica te versterken.

Oefeningen met de futur proche

De beste manier om de futur proche te leren is door middel van oefeningen. Hieronder vind je een aantal oefeningen waarmee je de vorming en het gebruik van de futur proche kunt oefenen.

Oefening 1

Conjugueer “aller” in de juiste vorm en combineer het met het juiste infinitief werkwoord om zinnen in de futur proche te maken.

 • Ik ga morgen naar de bioscoop. (aller + …)
 • We gaan volgende week naar Parijs. (aller + …)
 • Zij gaat vanavond Frans leren. (aller + …)

Oefening 2

Gebruik de futur proche om toekomstige acties uit te drukken in de volgende zinnen.

 • Jij gaat straks boodschappen doen.
 • Wij gaan volgend jaar op vakantie naar Frankrijk.
 • Zij gaat binnenkort een nieuwe baan zoeken.

Oefening 3

Vertaal de volgende zinnen naar het Frans, gebruikmakend van de futur proche.

 • Ik ga morgen naar school.
 • We gaan straks eten koken.
 • Zij gaat binnenkort haar diploma halen.

Het regelmatig oefenen van deze oefeningen zal je helpen om de futur proche te begrijpen en te gebruiken in het dagelijks Frans.

futur proche oefeningen

Samenvatting van de futur proche

De futur proche is een eenvoudige tijd in het Frans om toekomstige acties uit te drukken. Om de futur proche te vormen, combineer je het werkwoord “aller” in de tegenwoordige tijd met het infinitief van het hoofdwerkwoord. Het werkwoord “aller” verandert van persoon tot persoon en blijft in dezelfde tijd.

Voor een correcte vorming van de futur proche is het belangrijk om de verschillende stappen van de vorming te begrijpen voor de verschillende persoonlijke voornaamwoorden. Dit zal je helpen om deze tijd goed te kunnen gebruiken en je Franse grammatica te versterken.

De futur proche wordt vaak gebruikt in verschillende contexten om toekomstige acties uit te drukken. Praktische voorbeelden van het gebruik van de futur proche kunnen ook helpen bij het begrijpen van deze tijd en het toepassen ervan in gesprekken en schrijven.

Kortom, de futur proche is een belangrijke tijd in de Franse grammatica voor het nauwkeurig uitdrukken van toekomstige acties. Door de vorming en het gebruik van deze tijd te begrijpen en te oefenen, kun je je Franse taalvaardigheden verbeteren en vertrouwen krijgen in het gebruik van de futur proche.

Het belang van de futur proche in de Franse taal

De futur proche is een belangrijke tijd in de Franse taal, die vaak wordt gebruikt om toekomstige acties uit te drukken. In tegenstelling tot de futur simple, die een meer formele toon heeft, wordt de futur proche meestal gebruikt in alledaagse gesprekken en informele geschriften.

Een ander belangrijk aspect van de futur proche is dat het helpt om de tijd en volgorde van toekomstige gebeurtenissen nauwkeurig te beschrijven. Door deze tijd te gebruiken, kan de spreker een gevoel van urgentie of dichter bij het moment van de actie creëren, wat nuttig kan zijn in verschillende contexten.

Bovendien maakt het gebruik van de futur proche de communicatie duidelijker en gemakkelijker te begrijpen voor lezers en luisteraars. Door de futur proche te gebruiken, worden toekomstige acties in een enkele zin samengevat, wat kan helpen om verwarring te voorkomen en de zinsstructuur eenvoudiger te maken.

Voor studenten die de Franse grammatica bestuderen, is het leren van de futur proche een belangrijk onderdeel van het opbouwen van een sterke basis in de taal. Door deze tijd te leren en correct toe te passen, zal de student meer zelfvertrouwen krijgen in hun taalvaardigheid en in staat zijn om zich meer natuurlijk en vloeiend uit te drukken in het Frans.

Leer de futur proche voor sterke grammatica

Door de futur proche te leren, kun je je grammaticale vaardigheden in het Frans versterken. Deze tijd is een belangrijk onderdeel van de Franse grammatica en wordt vaak gebruikt om toekomstige acties uit te drukken. Het begrijpen van de futur proche zal je helpen om duidelijk en nauwkeurig te communiceren in het Frans.

De futur proche is gemakkelijk te vormen en te begrijpen. Door het werkwoord “aller” te combineren met het infinitief van het hoofdwerkwoord, creëren we deze tijd. Door de verschillende stappen en regels te begrijpen, kun je deze tijd correct vormen en toepassen in verschillende contexten.

Door het leren van de futur proche zul je je vertrouwen vergroten bij het spreken en schrijven in het Frans. Het zal je helpen om je taalvaardigheden te verbeteren en je te helpen een sterke basis te leggen voor verdere Franse grammatica.

Als je meer wilt leren over de futur proche en andere belangrijke aspecten van de Franse grammatica, dan zijn er verschillende bronnen beschikbaar. Je kunt bijvoorbeeld Franse les nemen of online taallessen volgen. Door regelmatig te oefenen en te studeren, kun je jezelf vaardiger maken in het Frans en je Franse grammatica naar een hoger niveau tillen.

Kortom, het beheersen van de futur proche is essentieel voor een goed begrip van de Franse grammatica. Het zal je helpen om toekomstige acties nauwkeurig uit te drukken en je taalvaardigheden te verbeteren. Dus waar wacht je nog op? Ga aan de slag en leer de futur proche vandaag nog!

FAQ

Hoe vorm je de futur proche?

De futur proche wordt gevormd door het werkwoord “aller” in de tegenwoordige tijd te combineren met het infinitief van het hoofdwerkwoord. Het werkwoord “aller” verandert afhankelijk van de persoon en het getal, terwijl het hoofdwerkwoord in het infinitief blijft.

Wat is de futur proche?

De futur proche wordt gebruikt om een toekomstige actie uit te drukken die binnenkort zal plaatsvinden. Het wordt gevormd door het werkwoord “aller” in de tegenwoordige tijd te combineren met het infinitief van het hoofdwerkwoord.

Vorming van de futur proche

De futur proche wordt gevormd door de tegenwoordige vorm van het werkwoord “aller” te combineren met het infinitief van het hoofdwerkwoord.

Vorming van de toekomende tijd voor verschillende persoonlijke voornaamwoorden

De vorming van de futur proche verschilt voor verschillende persoonlijke voornaamwoorden. Het werkwoord “aller” verandert afhankelijk van de persoon en het getal, terwijl het hoofdwerkwoord in het infinitief blijft.

Uitleg van de futur proche

De futur proche wordt gebruikt om toekomstige acties uit te drukken. Het wordt vaak gebruikt om plannen, voorspellingen of intenties te beschrijven.

Praktische voorbeelden van de futur proche

Voorbeeldzin 1: Ik ga morgen naar de film.
Voorbeeldzin 2: Hij gaat volgende week op vakantie.
Voorbeeldzin 3: We gaan straks boodschappen doen.

Oefeningen met de futur proche

Oefening 1: Vorm de futur proche van de volgende zinnen.
Voorbeeldzin: Ik (gaan) naar het feestje.
Antwoord: Ik ga naar het feestje.
Oefening 2: Vertaal de volgende zinnen naar het Frans met behulp van de futur proche.
Voorbeeldzin: We will visit Paris next month.
Antwoord: Nous allons visiter Paris le mois prochain.

Samenvatting van de futur proche

De futur proche wordt gevormd door het werkwoord “aller” in de tegenwoordige tijd te combineren met het infinitief van het hoofdwerkwoord. Het wordt gebruikt om toekomstige acties uit te drukken die binnenkort zullen plaatsvinden.

Het belang van de futur proche in de Franse taal

De futur proche is een belangrijke tijd in de Franse taal, omdat het wordt gebruikt om toekomstige acties uit te drukken. Het helpt bij het nauwkeurig communiceren van plannen, voorspellingen en intenties.

Leer de futur proche voor sterke grammatica

Het leren van de futur proche zal je grammaticale vaardigheden versterken en je vermogen vergroten om toekomstige acties uit te drukken in het Frans. Door de regels en vorming van de futur proche te begrijpen, kun je deze tijd correct toepassen in je eigen gesprekken en schrijven.

Deel dit artikel op je socials