Hoe verloopt een elektriciteitskeuring?

Hoe Verloopt een Elektriciteitskeuring?

Inhoudsopgave artikel

Als huiseigenaar is het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw elektrische installatie veilig en conform is. Eén van de manieren waarop je dit kunt doen is door middel van een elektriciteitskeuring. Maar hoe verloopt zo’n keuring eigenlijk precies? Welke stappen worden er genomen om te controleren of jouw woning voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen? In dit artikel gaan we dieper in op het verloop van een elektriciteitskeuring en leggen we uit waar je op moet letten om ervoor te zorgen dat jouw huis veilig is.

Wat gebeurt er tijdens een Elektriciteitskeuring?

Tijdens een elektriciteitskeuring worden er verschillende stappen genomen om de veiligheid en conformiteit van je elektriciteitsnetwerk te waarborgen. Dit omvat een inspectie van de elektrische installatie, het uitvoeren van een grondige controle en het verrichten van metingen.

Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar de verschillende onderdelen van je elektriciteitsnetwerk, zoals de zekeringenkast, meterkast, stopcontacten en verlichting. De keurmeester controleert of alle componenten goed functioneren, of er geen slijtage of beschadiging aanwezig is en of ze voldoen aan de geldende veiligheidseisen.

Naast de visuele controle wordt er ook gebruik gemaakt van speciale meetapparatuur om de elektrische circuits, aarding en isolatie te controleren. Met deze metingen kan de keurmeester eventuele defecten in het netwerk opsporen en bepalen of jouw woning voldoet aan de wettelijke eisen voor een elektriciteitskeuring.

Als er tijdens de keuring problemen aan het licht komen, zal er een rapport worden opgesteld met een overzicht van deze problemen. Vervolgens zal er een plan worden opgesteld om deze problemen te verhelpen en zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een hercontrole om ervoor te zorgen dat de veiligheid en conformiteit van jouw elektriciteitsnetwerk volledig is gegarandeerd.

Elektriciteitskeuring stappen

Een elektriciteitskeuring is een belangrijke procedure waarbij de veiligheid van jouw woning wordt gegarandeerd. Het doorloopt verschillende stappen en controleert specifieke punten in jouw elektrische installatie. Hieronder vind je de belangrijkste stappen van de keuringsprocedure:

Stap Beschrijving
Stap 1 Voorbereiding: de elektricien controleert of de installatie conform is aan de regelgeving en bepaalt de toegangspunten voor de metingen.
Stap 2 Metingen: de elektricien voert verschillende metingen uit op het elektriciteitsnetwerk om de conformiteit te controleren.
Stap 3 Controlepunten: de elektricien inspecteert alle installatieonderdelen en controleert of ze goed zijn aangesloten en veilig zijn.
Stap 4 Keuringsrapport: na de keuring maakt de elektricien een gedetailleerd keuringsrapport op dat je kunt gebruiken als bewijs van conformiteit.

Na de keuring zal de elektricien advies geven over eventuele herstellingen of aanpassingen die nodig zijn om de veiligheid te garanderen. Zodra de installatie conform is aan de regelgeving, zal je een certificaat of conformiteitsattest ontvangen.

elektriciteitskeuring stappen

Elektriciteitskeuring checklist

Een elektriciteitskeuring is bedoeld om te controleren of jouw woning veilig en conform is. Er zijn een aantal veiligheidseisen en vereisten waar jouw elektrische installatie aan moet voldoen. Om aan deze eisen te beantwoorden, is er voorafgaand aan de keuring een checklist opgesteld.

De checklist omvat een aantal punten waar tijdens de keuring specifiek op gelet wordt. Hieronder volgen enkele belangrijke punten:

Controlepunten Veiligheidseisen Conformiteit
Elektrische installaties Voldoen aan de AREI-normen* Vereist voor het bekomen van een conformiteitsattest
Elektrische toestellen Voldoen aan de veiligheidseisen van de EU* Vereist voor het bekomen van een conformiteitsattest
Aarding Correcte aarding van alle elektrische toestellen* Vereist voor een veilige installatie
Brandveiligheid Afwezigheid van brandgevaarlijke situaties zoals slechte isolatie* Vereist voor een veilige installatie
Noodverlichting Voldoen aan de EU-veiligheidseisen voor verlichting* Vereist voor een conform installatie
As-built dossier Aanwezigheid van correcte plannen en schemas Vereist voor een conform installatie

*Informatie over de AREI-normen en EU-veiligheidseisen kun je opvragen bij de keuringsinstantie of een erkend elektrotechnisch installateur.

Na het uitvoeren van de keuring ontvang je een rapport met een overzicht van de resultaten. Als jouw installatie aan alle veiligheidseisen en vereisten voldoet, ontvang je een conformiteitsattest.

Elektriciteitskeuring vereisten

Om ervoor te zorgen dat jouw woning veilig en conform is, zijn er speciale vereisten waaraan jouw elektrische installatie moet voldoen. Een elektriciteitskeuring is gebaseerd op deze vereisten en controleert verschillende aspecten van je elektrische systeem. Hieronder staan enkele van de belangrijkste vereisten:

Vereisten Uitwerking
Aardlekschakelaars In iedere groepenkast moet ten minste één aardlekschakelaar zitten.
Isolatie Alle bedrading in de elektrische installatie moet goed zijn geïsoleerd.
Verbod op aftakkingen Je mag geen aftakkingen maken op kabels of draden, met uitzondering van bepaalde goedgekeurde oplossingen.
Minimale hoogte Stopcontacten moeten minimaal 30 cm boven de grond geplaatst zijn.

Naast deze vereisten zijn er nog meer regelgevingen waaraan jouw elektrische systeem moet voldoen. Het is belangrijk om deze goed door te nemen voordat je een elektriciteitskeuring plant.

Houd er rekening mee dat deze sectie slechts een beknopte weergave biedt en dat er nog veel meer vereisten en regels zijn waaraan jouw elektrische installatie moet voldoen.

Elektriciteitskeuring vereisten

Elektriciteitskeuring prijs

Een elektriciteitskeuring is belangrijk voor de veiligheid en conformiteit van jouw woning, maar het brengt ook kosten met zich mee. De kosten van een elektriciteitskeuring kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren.

Een van de belangrijkste factoren die de kosten beïnvloeden, is het type keuring dat wordt uitgevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld standaardkeuringen en keuringen met uitgebreidere controles en metingen. Ook de grootte van de woning en het elektrische netwerk spelen een rol bij de kosten. Over het algemeen ligt de elektriciteitskeuring prijs tussen de €100 en €300.

Het is belangrijk om te weten dat de kosten van een elektriciteitskeuring ook afhangen van de keuringsinstantie. Elke keuringsinstantie hanteert zijn eigen tarieven, dus het is verstandig om vooraf verschillende offertes op te vragen en deze te vergelijken.

Hoewel de kosten van een elektriciteitskeuring misschien hoog lijken, is het belangrijk om de veiligheid van jouw woning niet over het hoofd te zien. Een veilige en conform elektrisch netwerk is immers van onschatbare waarde en daardoor valt de elektriciteitskeuring prijs weer enorm mee.

Elektriciteitskeuring regelgeving

Wanneer je een elektriciteitskeuring laat uitvoeren, dien je rekening te houden met verschillende regelgevingen, veiligheidsnormen en wetgevingen voor elektriciteitsinstallaties.

Een elektriciteitskeuring moet volgens de norm NEN 1010 uitgevoerd worden en de installatie moet aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. Daarnaast geldt de regelgeving uit de ARBO-wetgeving, bouwbesluit en plaatselijke verordeningen.

Een belangrijk aspect is dus de veiligheid van de installaties. Als deze niet aan de veiligheidsnormen voldoet, brengt dit risico’s met zich mee. Wanneer je een elektriciteitskeuring laat uitvoeren, is het belangrijk om de veiligheidseisen en wetgevingen te kennen, om eventuele risico’s te minimaliseren en aan de eisen te voldoen.

Verder hangt de regelgeving af van verschillende factoren, zoals de grootte van de installatie of de aanwezigheid van bepaalde apparatuur.

Een keurmeester is op de hoogte van alle regels en richtlijnen, waardoor eventuele afwijkingen van de norm tijdig opgemerkt worden. Zo kan de installatie hersteld worden volgens de gestelde normen.

Kortom, het is belangrijk om tijdens een elektriciteitskeuring op de hoogte te zijn van de regelgevingen en veiligheidsnormen. Een keuringscertificaat of conformiteitsattest wordt enkel toegekend wanneer aan de regelgevingen voldaan wordt.

Elektriciteitskeuring certificaat

Na een geslaagde elektriciteitskeuring ontvang je een certificaat of conformiteitsattest. Dit certificaat is van groot belang voor de veiligheid van jouw woning en de geldigheid ervan heeft een beperkte duur.

Het is essentieel om het certificaat zorgvuldig te bewaren, omdat het op verzoek van de verzekering of overheid getoond moet worden. Het bewijst immers dat jouw woning veilig en conform is ten opzichte van de gehanteerde regelgeving. Bovendien is het verplicht bij de verkoop van een woning om het conformiteitsattest te kunnen voorleggen.

Het certificaat bevat informatie over de elektrische installatie van jouw woning, zoals de gebruikte materialen en het type netspanning. Ook vind je er de naam en de handtekening van de keurder terug. Verder geeft het certificaat aan of jouw woning al dan niet in orde is met alle veiligheidseisen en reglementeringen.

Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur van 25 jaar en moet na het verstrijken van deze termijn vernieuwd worden. Het is ook belangrijk om te weten dat een certificaat niet overdraagbaar is naar een andere eigenaar van de woning.

Totaaloverzicht Elektriciteitskeuring

Na het doorlopen van het stappenplan en het controleren van de checklist, kan de elektriciteitskeuring beginnen. De kosten van een elektriciteitskeuring kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van jouw woning of de complexiteit van jouw elektrische installatie.

Het is belangrijk om te weten dat een elektriciteitskeuring onderhevig is aan regelgeving. Er zijn veiligheidsnormen waaraan de elektrische installatie in jouw woning moet voldoen. De elektricien zal jouw installatie dus controleren om ervoor te zorgen dat deze veilig en conform is met de geldende regelgeving.

Na een succesvol verloop van de elektriciteitskeuring ontvang je een certificaat of conformiteitsattest. Dit document bewijst dat jouw elektrische installatie voldoet aan alle veiligheidseisen en regelgeving. Het belang van een geldig certificaat mag niet onderschat worden. Een certificaat is namelijk vereist bij de verkoop van een woning of bij het afsluiten van een brandverzekering.

Als je besluit om jouw woning te verkopen of te verhuren, is een geldig certificaat nodig om de verkoop of verhuur wettelijk te kunnen uitvoeren. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 25 jaar, maar als je aanpassingen aan jouw elektrische installatie doet, moet je opnieuw een keuring uitvoeren.

De elektriciteitskeuring is dus een belangrijk aspect voor de veiligheid en conformiteit van jouw woning. Het is aan te raden om deze keuring regelmatig te laten uitvoeren om problemen te voorkomen. Zo kun je met een gerust hart wonen in jouw veilige en conform huis.

FAQ

Hoe verloopt een elektriciteitskeuring?

Tijdens een elektriciteitskeuring wordt je elektriciteitsnetwerk grondig geïnspecteerd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de veiligheidseisen en regelgeving. Er worden ook metingen uitgevoerd om de conformiteit van je installatie vast te stellen. De keurder zal verschillende punten controleren, zoals de zekeringkast, bedrading, aarding, en beveiligingsinrichtingen. Na de keuring ontvang je een certificaat of conformiteitsattest indien alles in orde is.

Wat gebeurt er tijdens een elektriciteitskeuring?

Tijdens een elektriciteitskeuring wordt je elektriciteitsnetwerk nauwkeurig onderzocht. De keurder zal de installatie inspecteren, controleren en metingen uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid van de installatie, de correcte bedrading, goede aarding en juiste werking van beveiligingsinrichtingen. De keurder zal ook controleren of de installatie voldoet aan de geldende regelgeving en veiligheidsnormen. Na de keuring ontvang je een certificaat of conformiteitsattest bij goedkeuring.

Wat zijn de stappen van een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring doorloopt verschillende stappen. Allereerst vindt er een visuele inspectie plaats waarbij de keurder de installatie controleert op zichtbare gebreken. Daarna volgen de metingen, waarbij onder andere de isolatieweerstand en aarding worden getest. Vervolgens wordt de netconfiguratie en beveiligingsinrichtingen gecontroleerd. Ten slotte wordt er een verslag opgesteld en ontvang je een certificaat of conformiteitsattest bij goedkeuring.

Welke punten staan op de checklist voor een elektriciteitskeuring?

De checklist voor een elektriciteitskeuring omvat onder andere de zekeringkast, bedrading, aarding, beveiligingsinrichtingen, aansluitingen van toestellen en verlichting, differentieelstroominrichtingen en isolatieweerstand. Deze punten worden zorgvuldig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat je elektrische installatie veilig en conform is.

Aan welke vereisten moet mijn elektrische installatie voldoen voor een elektriciteitskeuring?

Om de veiligheid en conformiteit van je elektrische installatie te waarborgen, moet deze voldoen aan specifieke vereisten. Enkele belangrijke vereisten zijn een correcte bedrading, goede aarding, veilige zekeringkast, juiste werking van beveiligingsinrichtingen en conformiteit met de geldende regelgeving en veiligheidsnormen.

Wat zijn de kosten van een elektriciteitskeuring?

De kosten van een elektriciteitskeuring kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van je woning en de complexiteit van je elektrische installatie. Voor een nauwkeurige prijsopgave kun je het beste contact opnemen met een erkend keuringsorganisme, zoals Elektrische Keuring.

Welke regelgeving is van toepassing op een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring valt onder de regelgeving en veiligheidsnormen van de elektrische installaties. In België is de AREI-regelgeving van kracht, wat staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Deze regelgeving bepaalt de veiligheidseisen en voorschriften waaraan elektrische installaties moeten voldoen.

Wat is het belang van een elektriciteitskeuring certificaat?

Een elektriciteitskeuring certificaat of conformiteitsattest is belangrijk omdat het aantoont dat je elektrische installatie veilig en conform is. Dit certificaat kan worden gevraagd door verzekeringsmaatschappijen, bij de verkoop of verhuur van een woning, of bij eventuele controles door de overheid. Het is bewijs dat je installatie voldoet aan de geldende regelgeving en veiligheidsnormen.

Wat is een totaaloverzicht van een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring is een grondige inspectie en controle van je elektrische installatie om de veiligheid en conformiteit te waarborgen. Het omvat verschillende stappen zoals een visuele inspectie, metingen, controle van de netconfiguratie en beveiligingsinrichtingen. Er is een checklist met vereisten waaraan je installatie moet voldoen en je ontvangt een certificaat of conformiteitsattest bij goedkeuring. De kosten kunnen variëren en er geldt specifieke regelgeving en veiligheidsnormen voor elektriciteitskeuringen.

Deel dit artikel op je socials